/s/ 牙齦、摩擦音、清音、有氣

 西班牙語「子音發音」 
*      /s/ 牙齦、摩擦音、清音、有氣

    發音時,雙唇微開,上下齒輕合,舌尖靠近上齒齦,氣流從舌尖與齒齦縫間流出,聲帶不振動。
 

*      請唸唸看下面的單字